LED svítidla

Použití LED diod v osvětlovací technice představuje pro lidstvo novou technickou revoluci. LED diody jako světelný zdroj nabízejí zcela nové unikátní možnosti konstrukce a výroby svítidel s dosud nedosažitelnými parametry a užitnými vlastnostmi.

  • Vysoká účinnost LED diod přináší zásadní pokles ceny světla a šetří náklady na osvětlení
  • Dlouhodobá životnost LED diod a stabilita světelného toku minimalizuje náklady na servis a údržbu
  • LED diody mají široké technické a aplikační možnosti a k dispozici je velké množství různých variant s různými technickými i světelnými vlastnostmi
  • Svit LED diod je možno snadno regulovat a LED diody netrpí častým rozsvěcováním a zhasínáním a svítí plným jasem ihned po zapnutí
  • LED diody jsou ve všech fázích svého životního cyklu (výroba, distribuce, skladování, použití, vyřazení z provozu) maximálně ekologické a likvidují se a recyklují stejně jako jiný elektronický odpad

PHIL A VIRTUE LED (LINE) – stavebnicový modulární systém pro LED svítidla a LED světelné linie

PHIL B VIRTUE LED (LINE) – stavebnicový modulární systém pro LED svítidla a LED světelné linie

LOWI VIRTUE LED (LINE) – stavebnicový modulární systém pro LED svítidla a LED světelné linie

PHIL 53 SK LED – závěsný stavebnicový systém liniových a bodových svítidel

PHIL LED – zapuštěná liniová LED stropní svítidla