Vážení zákazníci !

Naše firma se orientuje na dodávky kvalitního zboží s vysokými technickými parametry a s dlouhodobou životností. Na trhu s LED technologiemi působíme již od samého počátku a snažíme se na základě našich dlouholetých zkušeností, znalostí a kontaktů pro Vás vybrat kvalitní cenově dostupné komponenty a neustále svůj sortiment rozšiřujeme. Před zařazením do sortimentu každý produkt dlouhodobě testujeme, při prodeji sbíráme aplikační zkušenosti z praxe a kvalitu a stabilitu dodávek při našich nákupech průběžně kontrolujeme.

Samozřejmě i u každého technicky pokročilého výrobku existuje určité procento statistické chybovosti z výroby nebo zpracování, které řešíme v rámci standardního reklamačního řízení. Zodpovědnosti za tyto případy se v žádném případě nezříkáme. Celá řada problémů je ale spojena s nesprávným použitím LED komponentů, kdy je třeba při návrhu a výrobě LED osvětlovacích sestav nutné respektovat určitá pravidla a k použití LED technologie přistupovat profesionálním způsobem.

Naše zboží prodáváme Vám jako renomovaným firmám a předpokládáme, že máte potřebnou erudici a nástroje k jeho správnému použití a instalaci. Vynakládáme velké úsilí na zajištění maximální informační podpory k našim výrobkům jako takovým a snažíme se do našich informačních materiálů zapracovat i veškeré dostupné zkušenosti z praxe. Na obecné rizikové faktory při použití LED technologie upozorňujeme a Vaše dotazy, pokud je to v našich silách, rádi zodpovíme. Poskytneme Vám i potřebné školení a Vaši aplikaci technicky posoudíme a upozorníme na možná rizika, nebo dáme doporučení, jaké ověřovací kroky je třeba při jejím vývoji a realizaci podniknout.

Nejsme ale schopni na dálku vyhodnotit konkrétní situaci Vašeho výrobku nebo Vaší instalace a není v našich silách suplovat úlohu vývojových, konstrukčních či projekčních prací nutně spojených s použitím a instalací našich výrobků ve Vašich konkrétních podmínkách. Zejména se jedná o posouzení vlivů prostředí, návrhy chladičů v těsných prostorách, posouzení cizích difuzorů a matnic, použití napájecích zdrojů a řídící elektroniky jiných dodavatelů aj., které mohou být pro Váš výrobek nebo Vaši instalaci kritické. Pokud tedy není ve Vašich silách zajistit si vývoj a testování podle našich doporučení vlastními prostředky, obraťte se prosím na renomované vývojové, konstrukční a projekční firmy nebo akreditované znalce.

Protože se v případě problémů s LED technologiemi téměř vždy jedná o kauzy, které velmi poškozují dobré jméno Vaší firmy, naší firmy, tak i renomé LED technologie jako takové, snažíme se všem těmto kolizním situacím v co největší míře předejít a to nejen vysokou kvalitou našich produktů a jejich přípravou pro tu či onu oblast použití, ale i důslednou informační a technickou podporou.

Dále uvádíme některé skutečnosti, na které je třeba brát zvláštní zřetel. Dodržování těchto pravidel v praxi není obtížné. V každém případě se ale jedná o jisté nové know how, které je nutné si pro úspěšné nasazení LED technologie osvojit a respektovat. Tyto dovednosti se Vám nikdy neztratí, protože v oblasti osvětlovací techniky nezadržitelně přichází nová doba – a to doba LED-ová.

Teoretická fakta jsou pro naše účely silně zjednodušena. Hlubší podrobnosti naleznete obecně na webu a zejména na webových stránkách výrobců LED diod, odkud prezentované úvahy čerpají.

Zkušenosti z praxe nenajdete nikde a musíte si nalézt svou vlastní cestu. Nejde ale o to objevit metodou pokus – omyl všechny špatné cesty, ale o to nalézt tu správnou cestu co nejrychleji a nejlépe ihned a napoprvé. A především proto tento materiál vznikl.

Vývoj LED je velmi dynamický, typické hodnoty parametrů se rychle mění a fakta se rychle obměňují. Trvale sledujeme poslední LED trendy a ověřujeme je v praxi, ale všechny změny se nám zachytit nepodaří. Za upozornění na zastaralé údaje nebo nepřesnosti děkujeme předem.