Srovnání LED s klasickými světelnými zdroji

Stav k 10.3.2015.

V tabulce jsou u všech světelných zdrojů uvedeny běžné hodnoty masově používaných typů. Parametry speciálních provedení mohou být výrazně odlišné. Konkrétní údaje hledejte na webových stránkách jednotlivých výrobců.

Pro konkrétní případy je vždy třeba srovnávat a posuzovat mezi sebou konkrétní světelná řešení. Zatímco světelný tok světelných zdrojů je možno poměrně snadno kvantifikovat, diskuse okolo praktické světelné účinnosti svítidel, pokud ji nemáte změřenu goniometrem a i po několika letech provozu, může být téměř nekonečná …

Zatímco u klasických světelných zdrojů je jejich vývojový potenciál prakticky vyčerpán, LED diody se stále intenzivně technologicky vyvíjejí, jejich účinnost se trvale zvyšuje, aplikační možnosti se rozšiřují a jejich cena klesá.

 

Světelný zdroj Barevná teplota CRI Účinnost světelného zdroje Životnost Účinnost svítidla (úhel 60°)
Klasická žárovka 2.700K 95 12lm/W 1.000hod 50÷60%
Halogenová žárovka 3.200K 95 16lm/W 2.000hod 50÷60%, 80%
Zářivka kompaktní 2.500÷6.500K 80+, 90+ 60lm/W 6.000hod 40÷50%
Zářivka T8 2.700÷6.500K 80+, 90+ 80lm/W 20.000hod 60÷70%
Zářivka T5 2.700÷6.500K 80+, 90+ 100lm/W 25.000hod 60÷70%
Metalhalogenidová výbojka 3.000÷6.000K 80+, 90+ 70÷110lm/W 15.000hod 80%
Sodíková výbojka nízkotlaká 589nm 0 180lm/W 20.000hod 80%
Sodíková výbojka vysokotlaká 2100K 20÷30 70÷130lm/W 30.000hod 80%
LED dioda 2.500÷8.500K 80+, 90+ 180lm/W >50.000hod 80%

 

Z této tabulky jednoznačně vyplývají přednosti LED technologie – zejména vysoká účinnost a dlouhodobá životnost.

Dalšími zásadními výhodami jsou okamžitý náběh svitu na plný výkon, snadné řízení, mechanická odolnost a ekologická hlediska.
LED diody jako nový světelný prvek rovněž umožňují konstruovat svítidla zcela nových tvarů, designu a světelných a technických vlastností, která by s klasickými světelnými zdroji bylo možno konstruovat jen obtížně a nebo zcela vůbec.

Na druhé straně je problémem LED technologie bodový charakter LED světla, kdy je nutný rozptyl světla do plochy spojen s vyšší cenou řešení a nebo se značnými světelnými ztrátami.
Rovněž požadavky na chlazení LED na relativně nízkou teplotu (u LED Tc=cca 70-90°C, povrchová teplota žárovky cca 200°C, teplotní odolnost polovodičů, větší teplotní spád lépe chladí) jsou pro konstrukční řešení LED svítidel limitující a nutný chladič je třeba při návrhu svítidla pojmout jako designový nebo konstrukční prvek.

A cena ?  Použití LED pro dlouhodobé svícení je v konečném důsledku jednoznačně výhodné. Vložená relativně vyšší počáteční investice se Vám rychle vrátí v nízkých nákladech na provoz. Doba návratnosti LED světelných řešení se pohybuje aktuálně okolo dvou let.
Do Vašeho sklepa, kam chodíte jednu týdně pro brambory, si dejte obyčejnou vláknovou žárovku. Pokud ale jste majitel hotelu a potřebujete robustní svítidla se zajímavým designem, která budou na chodbě svítit téměř trvale a nebo se budou neustále rozsvěcovat a zhasínat, reklamní agenturou, kdy při každém servisu musíte žádat o povolení pro přistavení plošiny v městské památkové zóně, nebo firmou s výrobním komplexem s nepřetržitým provozem, jděte jednoznačně do LED-ek.