Odolnost LED proti vlivům prostředí

Antistatická odolnost LED

esdLED diody jsou elektronické součástky citlivé na elektrostatické pole. Již samotná polovodičová struktura v sobě obsahuje určité ochranné prvky, ale při zpracování LED, zejména pájení, je třeba dodržovat zásady práce s komponent citlivými na statickou elektřinu. LED polotovary a komponenty – LED pásky, LED moduly aj. mají antistatickou odolnost podstatně vyšší, případně obsahují další ochranné prvky, a umožňují další zpracování v běžných podmínkách. V žádném případě ale není na to vhodné hřešit a je třeba se vyvarovat elektrostatických výbojů zejména z oblečení, rohoží, podlah a koberců a podložek z umělých hmot. Pracovní stoly pro přímou manipulaci s LED komponenty je vhodné opatřit antistatickým linoleem a to uzemnit.

Přítomnost elektrostatického pole nebo výboj může LED i přímo rozsvítit, což je sice zábavné, ale může to snadno vést k narušení struktury čipu a pozdějším nepředvídatelným závadám.

Námi dodávané LED pásky a komponenty jsou baleny v antistatických baleních a sáčcích a je nejlépe skladovat v tomto balení i jejich zbytky a materiál vybalovat těsně před zpracováním. Dodržováním správných logistických postupů při skladování i zpracování snížíte i možnost mechanického poškození.

Mechanická a chemická odolnost LED

LED dioda se ve své zjednodušené podobě skládá z pouzdra (kovové, plastové, keramické), čipu s luminoforem a kontaktním systémem, přívodních kontaktů a silikonového zalévacího materiálu, kterým je v pouzdře zalit čip. Tento zalévací materiál je pružný a při mechanickém namáhání, zejména tlaku a ostrým předmětem může snadno dojít k narušení kontaktování čipu a LED dříve či později přestane svítit. Nevystavujte proto při skladování, manipulaci, montáži modulů, lepení pásků aj. LED mechanickému namáhání. Dalším důvodem pro opatrné zacházení je omezená pevnost použitých materiálů jako takových (plastová pouzdra LED, keramické odpory) a pevnost pájených spojů, kdy při nešetrném zacházení může snadno dojít k poškození a pozdějším těžko dohledatelným závadám.

Zalévací materiál, kterým je v pouzdru LED zalit čip, není neprostupný a zejména agresívní chemické látky a voda mohou difundovat do struktury LED a čip zničit. V tomto ohledu je LED velmi citlivá na sloučeniny síry. Do vnějšího prostředí a chemicky agresívních prostředí (včetně exhalací v ovzduší ve městech), je třeba LED diody dostatečně chránit, např. u pásků ošetřením ochranným lakem nebo zalitím do profilu silikonem, POWER LED bývají chráněny nalepenými optickými členy, případně je těsněn celý světelný systém svítidla nebo jeho část.

Korozivní vlivy vody a chemicky agresívního prostředí na LED pásky a LED komponenty

rgb_koroze_2Voda, včetně vody kondenzované uvnitř zařízení, je velkým nepřítelem elektroniky obecně. Kritické jsou zejména aplikace provozované ve venkovním prostředí nebo v problematických chemicky agresívních prostředích jako je například prostředí koupelen, bazénů, zemědělské provozy a sklady, oblasti s velkým výskytem škodlivin v ovzduší, solné jeskyně, chemické provozy, průmyslové provozy, sklady chemikálií, potravinářské provozy aj.

Chemikálie rozpuštěné ve vodě vedou k postupné destrukci obrazce plošného spoje, přípojných bodů a přívodů a dalších komponentů obecně včetně šroubů, svorkovnic, montážních plechů aj.

Nezalité pásky je třeba před vlivy povětrnosti ve venkovním prostředí chránit hliníkovým profilem a zalitím silikonem nebo ošetřením ochranným lakem. Ani taková sestava ale není určena pro přímé vystavení vlivu vody (ponoření do vody, vlny aj.) nebo do chemicky agresívního prostředí.

Rovněž zalité pásky nejsou určeny k trvalému vystavení vlivu vody, ani vlivům chemicky agresívního prostředí, ani přímým vlivům vnějšího prostředí. Pro instalaci ve vnějším prostředí je třeba je mechanicky chránit hliníkovým profilem a hrany pásku a přípojné body ošetřit ochranným lakem nebo zalitím silikonem.

Pro přímé vystavení povětrnostním vlivům použijte LED neony.

Světelné sestavy pro chemicky agresívní prostředí vyžadují speciální konstrukční řešení, zejména dokonalé utěsnění světelného systému (těsnící provazce v drážce, kompletní zalití) a použití látek vzdorujících těmto vlivům (sklo, nerez, speciální plasty, zalévací hmoty aj.).

Světelné sestavy a profily do vnějšího prostředí s výjimkou podlahových a zemních konstrukcí, doporučujeme z hlediska vnitřního prostoru koncipovat jako otevřené, aby voda, která pronikne dovnitř ať už v kapalné formě nebo jako pára – kondenzát, se mohla později vypařit. Pásek uvnitř musí být samozřejmě zalitý silikonem nebo ošetřený ochranným lakem.

Pokud možno s výjimkou podlahových a zemních konstrukcí se vyvarujte umístění profilu, kdy by mohl profil být pod vlivem sněhu, ledu nebo stojící nebo tekoucí vody. Pro tyto aplikace slouží podlahové a zemní profily, které používají masívní plexisklo se zkosenými hranami, pásek je v profilu zalit silikonem a krycí plexisklo vodotěsně zalepeno.

Posun barevné teploty u zalitých LED pásků

U bíle svítících LED pásků dochází v zalitých verzích k barevnému posunu světla LED diod směrem ke studené barvě. Zalévací hmota není dokonale průzračná a část světla se rozptyluje v jejím objemu a odráží se od čistě bílé podložky. Částečně mění barevnou teplotu vyzařovaného světla i zalévací hmota samotná. Proto LED pásky stejných barevných binů svítí u zalité verze chladněji, než u verze nezalité.

Tyto jevy se uplatní především u zalitých LED pásků svítících teple bíle, protože lidské oko je v barevném spektru nejcitlivější na žlutozelenou barvu a tedy citlivě vnímá i malé změny v barevné teplotě teplé bílé.

U LED pásků v hliníkových profilech rovněž dochází k posunům barevné teploty světla v důsledku odrazů uvnitř profilu a to jak v zalitém, tak i v nezalitém provedení pásku.

K posunu barevného spektra dochází rovněž na difuzorech. Velikost barevného posunu je závislá na materiálu a světelné propustnosti difuzoru.

Obecně dochází rovněž k dalším barevným posunům světla odrazem od ploch, na které světlo dopadá (barva stropu při podsvěcování stropů, barva a vlastnosti omítek při aplikacích typu wall washer aj.), materiálech, kterým světlo prochází (fólie, záclony), a materiálech a předmětech v prostoru obecně (zdi, podlaha, strop, koberce, nábytek aj.).