Napájení 12V nebo 24V nebo proudové ?

Pro napěťově napájené LED osvětlovací sestavy se obecně nejčastěji používá stejnosměrné napájení 12V a stejnosměrné napájení 24V.
Proudové pásky je nutno napájet proudovými zdroji.


Stejnosměrné napájecí napětí 12V

Výhody : všeobecně používané, k dispozici široký sortiment pásků i zdrojů a za dobré ceny, bezproblémové použití různých ovládacích systémů, LED pásek na 12V lze vhodným zapojením přizpůsobit na napájení 24V, jsou-li úseky v linii stejné délky, je možno je elektricky zapojit po dvou do série a napájet je napětím 24V
Nevýhody : u větších výkonů pásků krátká délka pásku, kterou můžete napájet z jednoho kraje, delší linie vyžadují složitější kabeláž, řešením je provedení kabeláže do T

Stejnosměrné napájecí napětí 24V

Výhody : možná delší linie, kterou lze napájet z jednoho konce, na efektmodul, přijímač dálkového ovládání aj. je možno připojit dvojnásobný příkon, u některých druhů pásků vyšší účinnost než u pásků na 12V
Nevýhody : menší sortiment zdrojů, pásky jen vybraných typů, pro menší hromadnost používání obecně dražší, některé ovládací systémy vyžadují napájení 12V

Použití proudových pásků

Výhody : účinnost proudových pásků je dána účinností samotných LED a je vysoká, mnohem vyšší než u pásků napěťových, vysoký světelný výkon, jedná se o nejjednodušší a nejlevnější světelný zdroj pro konstrukci sofistikovaných svítidel
Nevýhody : obtížný návrh sestav a volba napájení, při různých délkách různá svítivost na metr délky nebo je potřeba každý úsek dostavovat individuálně regulovatelným zdrojem, vysoká citlivost na provedení kabeláže a úbytky na napájecím vedení a i na samotném pásku, vysoká citlivost na správné napájení a kvalitu zdroje, zdroje s vysokým R&N mohou pásek snadno zničit, sestava musí být vypínána na primáru zdroje, řízení svitu vyžaduje řiditelné napájecí zdroje

Závěr 

Preferujte použití pásků na 12V. V případě potřeby se z 12V pásků dá zapojit sestava i na 24V. Toto neplatí pro CT pásky a RGB pásky.
Pro konstrukci dlouhých linií použijte pásky 24V.
Zdroje pro napájení sestav na 24V používejte 24V. Složení ze dvou zdrojů 12V je nouzové řešení.
24V rozvody používejte u rozsáhlých prostorově rozlehlých napájecích sestav, kde používáte pásky s elektronickou stabilizací jasu a nebo svítidla s vlastním zdrojem.
Proudové pásky sice mají vynikající účinnost, ale navrhování sestav a práce s nimi jsou konstrukčně obtížné. Hodí se pro opakovanou výrobu sofistikovaných LED svítidel.


pasek_12V_na_24V_2Pásek na 24V z pásku na 12V

Tento postup platí pouze pro jednobarevné pásky a nelze jej aplikovat na CT pásky nebo pásky RGB.
Délku pásku rozdělte na dvě poloviny a obě části elektricky zapojte do série. Takto můžete elektricky do série zapojit i dva profily stejného příkonu, resp. se stejným páskem a o stejné délce. Výhodou a zároveň nevýhodou je, že místo připojení napájecího kabelu pak bude uprostřed profilu. Pro kabelování dlouhých linií do T je to ideální. Pro krátký profil s požadavkem přívodu na kraji to je nevhodné, protože alespoň jeden z vodičů pak musíte vést odděleně vnitřkem nebo vnějškem profilu ze středu profilu na jeho okraj.

Zdroj 24V ze dvou zdrojů 12V24V_zdroj_z_12V

Namísto jednoho zdroje 24V použijte dva zdroje 12V o polovičním příkonu. Zdroje zapojte na sekundární straně elektricky do série : spojte plus vodič jednoho 12V zdroje s minus vodičem druhého 12V zdroje, zbylé vodiče plus a minus jsou výstupy takto vzniklé zdrojové sestavy 24V. Napájecí vodiče primáru 230V zapojte paralelně : spojte k sobě stejně barevně označené vodiče (L+L, N+N, PE+PE).

Napájení LED pásků přímo z autobaterie

Tady bohužel musíme říci jednoznačně NE !  Autobaterie jmenovitě na 12V má ve vybitém stavu cca 10,5V a v plně nabitém stavu cca 14,4V. LED pásek na 12V není na takový rozsah napájecího napětí konstruován a diody se mohou snadno překročením maximálního proudu zničit. Záleží na stupni linearizace a použitých LED diodách. V elektroinstalační síti automobilů a zejména při nabíjení baterie se na vedení vyskytují napěťové špičky, které mohou pásek snadno zničit.